Visualization ภายในโมเดล Deep Neural Network แสดงผลการเทรน Deep Learning ด้วย Tensorboard ep.1

ตามปกติเราจะคิดว่า Deep Neural Network เป็นเหมือน Black Box หรือกล่องดำ ที่เราไม่สามารถจะเข้าใจการทำงานภายในได้ Tensorboard คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราส่องทะลุเข้าไปเห็นถึงการทำงานภายในของโมเดล ตั้งแต่การเทรน Deep Learning, Metrics, Gradient, Embedding, Optimization, Etc. ให้เราเห็นภาพ และเข้าใจมากขึ้น ช่วยให้การ Debug, Hyperparameter Tuning ทำได้ง่ายขึ้น

Continue reading “Visualization ภายในโมเดล Deep Neural Network แสดงผลการเทรน Deep Learning ด้วย Tensorboard ep.1”

Collaborative Filtering คืออะไร โปรแกรมแนะนำหนัง แนะนำสินค้า อัตโนมัติ ด้วย Machine Learning – Recommender Systems ep.1

บริษัทที่ประสบความสำเร็จ เช่น Amazon, Netflix, Spotify ทุกบริษัทต่างใช้ ระบบที่เรียกว่า Recommender Systems ใช้เทคนิค Collaborative Filtering มาช่วยแนะนำลูกค้าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้าใกล้เคียง (หนัง เพลง รองเท้า แฟชั่น อิเล็กทรอนิกส์ etc.) ทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจ รวมไปถึงเพิ่มยอดขายได้อย่างเห็นผลจริง

Continue reading “Collaborative Filtering คืออะไร โปรแกรมแนะนำหนัง แนะนำสินค้า อัตโนมัติ ด้วย Machine Learning – Recommender Systems ep.1”

ตัวอย่างการใช้งาน Machine Learning การประยุกต์ใช้ Deep Learning กับข้อมูลแบบตาราง – Tabular Data ep.1

ใน ep ก่อน ๆ เราได้เห็นตัวอย่างการนำ Machine Learning, Deep Learning มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับวิเคราะห์รูปภาพ วิเคราะห์ข้อความ ทั้งหมดถือว่าเป็นข้อมูลแบบ Unstructure Data แต่งานประมวลผลข้อมูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็น ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง Structure Data เช่น ตาราง เป็นหลัก แล้วเราจะนำ Deep Learning มาประยุกต์ใชักับงานเหล่านี้อย่างไร

Continue reading “ตัวอย่างการใช้งาน Machine Learning การประยุกต์ใช้ Deep Learning กับข้อมูลแบบตาราง – Tabular Data ep.1”

Sentiment Analysis คืออะไร สอน Sentiment Analysis วิเคราะห์ความรู้สึก จากรีวิวหนัง IMDB ด้วย ULMFiT – Sentiment Analysis ep.1

ในยุคอินเตอร์เน็ต ยุคโซเชียลอย่างปัจจุบัน เราสามารถประยุกต์ใช้ Sentiment Analysis ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงหนัง วิเคราะห์ความรู้สึกลูกค้าหลังจากที่ดูหนัง, ภาคการตลาดวิเคราะห์ฟีดแบ็คของแคมเปญ, ภาคการเมืองใช้ในการวิเคราะห์ ความนิยม คะแนนเสียง, ภาคการเงินวิเคราะห์ข่าวธุรกิจสำหรับวางแผนลงทุน ไปจนถึง การแพทย์ วิเคราะห์ความรู้สึกผู้ป่วย

Continue reading “Sentiment Analysis คืออะไร สอน Sentiment Analysis วิเคราะห์ความรู้สึก จากรีวิวหนัง IMDB ด้วย ULMFiT – Sentiment Analysis ep.1”

Image Segmentation คืออะไร Image Segmentation แยกส่วนภาพ ภาพถ่ายบนท้องถนน CamVid ด้วย Deep Learning – Image Segmentation ep.1

ใน ep ก่อน ๆ เราสอนเรื่อง Image Classification คือ 1 รูป 1 หมวด แล้วต่อมาเป็น Multi-label Image Classification คือ 1 รูป หลายหมวด

มาถึงใน ep นี้ เราจะมาสอนเรื่อง Image Segmentation แยกส่วนภาพ คือ 1 Pixel 1 หมวด หมายถึง ใน 1 รูป เราจะจำแนก Pixel หลายล้าน Pixel ทีละจุด ว่าแต่ละจุด คืออะไร

Continue reading “Image Segmentation คืออะไร Image Segmentation แยกส่วนภาพ ภาพถ่ายบนท้องถนน CamVid ด้วย Deep Learning – Image Segmentation ep.1”

วิธีการใส่ตาราง Table ใน Jupyter Notebook ด้วย ภาษา Markdown แบบง่าย ๆ – Jupyter Notebook ep.5

ในการใช้งาน Jupyter Notebook หลาย ๆ ครั้งเราคงต้องการใส่ตารางเพื่อเปรียบเทียบ ผลการทดลองต่าง ๆ หรือต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ภาษา Markdown นั้นรองรับการสร้างตารางอยู่แล้ว แต่การใช้งานอาจจะไม่สะดวก วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้

Continue reading “วิธีการใส่ตาราง Table ใน Jupyter Notebook ด้วย ภาษา Markdown แบบง่าย ๆ – Jupyter Notebook ep.5”

Multi-label Image Classification จำแนกพื้นที่ป่าไม้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.5

ใน ep.5 นี้ เราจะมาเพิ่มความซับซ้อนขึ้นจากที่ 1 รูป 1 Label กลายเป็น 1 รูป หลาย Label จำแนกพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ของป่าอเมซอน แห่งทวีปอเมริกาใต้ ผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผืนป่า ตำแหน่งการตัดไม้ทำลายป่า รุกล้ำแนวเขตอุทยาน ไฟป่า สภาวะโลกร้อน เพื่อแจ้งเตือนแก่รัฐบาล หน่วยงานในพื้นทีในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

Continue reading “Multi-label Image Classification จำแนกพื้นที่ป่าไม้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.5”

Batch Size คืออะไร ปรับอย่างไรให้พอดี กับ GPU Memory และ ได้ Accuracy สูงสุด ในการเทรน Deep Neural Network – Hyperparameter Tuning ep.2

ในปัจจุบันการเทรน Deep Neural Network ใช้พื้นฐานอัลกอริทึมมาจาก Mini-Batch Stochastic Gradient Optimization เป็นส่วนใหญ่ และจำนวนตัวอย่างข้อมูลที่เราป้อนให้โมเดลในหนึ่งครั้ง หรือ 1 Mini-Batch คือ Hyperparameter สำคัญตัวหนึ่งที่เราต้องปรับจูน ซึ่งใน Library ต่าง ๆ จะใช้ชื่อว่า Batch Size

Continue reading “Batch Size คืออะไร ปรับอย่างไรให้พอดี กับ GPU Memory และ ได้ Accuracy สูงสุด ในการเทรน Deep Neural Network – Hyperparameter Tuning ep.2”

วิธีการลบไฟล์ ที่เรา Commit และ Push ไปแล้ว จาก Git Repository History ด้วย bfg – Git ep.5

ในการใช้ Version Control อย่าง Git บางครั้งเราอาจจะพลาดใส่ไฟล์ที่มีข้อมูลความลับ ไฟล์พาสเวิร์ด เผลอ commit และ push ขึ้นไปยัง Public Repository อย่าง Github ถึงแม้เราจะ rm, commit และ push ไปแล้วก็ตาม ไฟล์นั้นจะยังอยู่ใน history เราจะแก้ไขอย่างไร

Continue reading “วิธีการลบไฟล์ ที่เรา Commit และ Push ไปแล้ว จาก Git Repository History ด้วย bfg – Git ep.5”

Learning Rate คืออะไร ปรับยังไงให้พอดี Epoch คืออะไร สำคัญอย่างไร กับการเทรน Machine Learning – Hyperparameter Tuning ep.1

ใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า Learning Rate คืออะไร Learning Rate สำคัญอย่างไรกับการเทรน Machine Learning โมเดล Neural Network / Deep Learning เราจะปรับ Learning Rate อย่างไรให้เหมาะสม เราสามารถเทรนไปปรับไปได้ไหม หรือต้องใช้ค่าคงที่ตลอด และโมเดลที่ Transfer Learning กับโมเดลที่เทรนใหม่เลย ต้องการ Learning Rate, จำนวน Epoch ต่างกันอย่างไร

Read more