Featured

พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ วินิจฉัยภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) อัตโนมัติ จากฟิล์ม X-Ray โดยใช้ Machine Learning, Deep Neural Network – Image Segmentation ep.2

สมมติว่าอยู่ดี ๆ เราก็หายใจลำบาก หอบตัวโยน โดยไม่มีสาเหตุ ไม่มีอาการล่วงหน้าใด ๆ หรือว่าเราจะเป็น ภาวะปอดรั่ว ใน ep นี้ เราจะมาใช้ Machine Learning และ Deep Neural Network พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ ช่วยวินิจฉัยภาวะปอดรั่ว หรือ Pneumothorax นี้กัน

Continue reading “พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ วินิจฉัยภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) อัตโนมัติ จากฟิล์ม X-Ray โดยใช้ Machine Learning, Deep Neural Network – Image Segmentation ep.2”

Latent Semantic Analysis (LSA) คืออะไร Text Classification ด้วย Singular Value Decomposition (SVD), Non-negative Matrix Factorization (NMF) – NLP ep.4

ใน ep นี้ เราจะมาเรียนรู้ งานจำแนกหมวดหมู่ข้อความ Text Classification ซึ่งเป็นงานพื้นฐานทางด้าน NLP ด้วยการทำ Latent Semantic Analysis (LSA) วิเคราะห์หาความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความ โดยใช้เทคนิค Singular Value Decomposition (SVD) และ Non-negative Matrix Factorization (NMF)

Continue reading “Latent Semantic Analysis (LSA) คืออะไร Text Classification ด้วย Singular Value Decomposition (SVD), Non-negative Matrix Factorization (NMF) – NLP ep.4”

Stemming คืออะไร Lemmatization คืออะไร Stemming และ Lemmatization ต่างกันอย่างไร – NLP ep.3

ตามหลักตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำหนึ่งคำจะแปรไปได้หลายรูปแบบ เช่น organize, organizes, organized, organizing นอกจากนั้นคำยังสามารถแปลงเป็นกลุ่มคำ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันได้อีกหลายรูปแบบ เช่น democracy, democratic, democratization

ในงาน NLP ถ้าเราต้องการค้นหาคำบางคำในกลุ่ม แล้วอยากให้ได้ผลลัพธ์ครอบคลุมทุกคำทั้งกลุ่ม แล้วเราจะทำอย่างไร

Continue reading “Stemming คืออะไร Lemmatization คืออะไร Stemming และ Lemmatization ต่างกันอย่างไร – NLP ep.3”

Stop Words คืออะไร ใน Natural Language Processing – NLP ep.2

Natural Language Processing (NLP) ในสมัยก่อนยุค Deep Learning เป็นที่นิยม นักวิจัยมักจะใช้วิธี Hand Engineer กับข้อมูล ในงาน NLP จะมีการเขียนโปรแกรมผูก Logic กฏระเบียบ ไวยากรณ์ ไว้หลายอย่างในโปรแกรม มีการตัดสินใจกำหนด Assumption / Bias หลายอย่าง

หนึ่งในนั้นคือ Stop Words ตามรายการที่กำหนด สามารถตัดทิ้งได้ ไม่สำคัญกับความหมายของเนื้อหา ทำให้ลดจำนวนคำศัพท์ ลดความซับซ้อนของโปรแกรมลง

Continue reading “Stop Words คืออะไร ใน Natural Language Processing – NLP ep.2”

วิธีทำให้ Jupyter Notebook เล่นเสียงอัตโนมัติ เมื่อทำงานเสร็จ – Jupyter Notebook ep.7

ในการเทรนโมเดล Deep Neural Network ใน Jupyter Notebook แต่ละรอบมักใช้เวลาค่อนข้างนาน เราอาจจะต้องการให้มีเล่นเสียงเตือนขึ้นมา เช่น หลังจากที่เทรน Machine Learning รัน Training Loop 3 Cell นั้นเสร็จ เพื่อที่ได้ไม่ต้องมาคอยเช็คหน้าจอเป็นระยะ ดูว่าโปรแกรมทำงานเสร็จแล้วหรือยัง ต้องทำอย่างไร

Continue reading “วิธีทำให้ Jupyter Notebook เล่นเสียงอัตโนมัติ เมื่อทำงานเสร็จ – Jupyter Notebook ep.7”

วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ หาทำเล สร้างโรงพยาบาลใหม่ Proximity Analysis อุบัติเหตุทางถนน การรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในเมือง New York City – GeoSpatial ep.8

ใน ep นี้ เราจะสมมติตัวเองว่าอยู่ในทีม Crisis Response ที่จะวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน รถชน และการรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในเมือง New York City

เพื่อตอบคำถามดังนี้

Continue reading “วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ หาทำเล สร้างโรงพยาบาลใหม่ Proximity Analysis อุบัติเหตุทางถนน การรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในเมือง New York City – GeoSpatial ep.8”

Proximity Analysis คืออะไร วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สารเคมี สารพิษในอากาศ กับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ – GeoSpatial ep.7

ใน ep นี้ เราจะสมมติตัวเองเป็นนักสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบริเวณที่มีการปล่อย สารพิษ สารเคมี, ฝุ่น PM 2.5, etc. กับความสัมพันธ์กับระยะทางของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading “Proximity Analysis คืออะไร วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สารเคมี สารพิษในอากาศ กับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ – GeoSpatial ep.7”

วิเคราะห์ทำเล สร้างร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ ด้วย Big Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากร กลุ่มลูกค้า – GeoSpatial ep.6

ใน ep นี้เราจะสมมติตัวเองเป็น Big Data Analyst ของ Starbucks ที่รับมอบหมายงาน ให้หาทำเลที่บริษัทจะก่อสร้าง ร้านกาแฟสาขาพิเศษแบบ Starbucks Reserve Roastery สาขาต่อไป

เราจะวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ และข้อมูลประชากร ในแต่ละ County ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาทำเลที่มีศักยภาพเหมาะสม

Continue reading “วิเคราะห์ทำเล สร้างร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ ด้วย Big Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากร กลุ่มลูกค้า – GeoSpatial ep.6”

Geocode คืออะไร Spatial Join คืออะไร ต่างกับ Table Join อย่างไร ใน GeoPandas GeoDataFrame – GeoSpatial ep.5

ใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากแผนที่มากขึ้น การจัดการข้อมูล Geospatial Data หรือข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่เรามักพบบ่อย คือ Geocode แปลงข้อมูลในงานของเราให้เป็นข้อมูลภูมิศาสตร์ และการ Join ข้อมูลภูมิศาสตร์หลาย ๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน ทั้ง Table Join และ Spatial Join

Continue reading “Geocode คืออะไร Spatial Join คืออะไร ต่างกับ Table Join อย่างไร ใน GeoPandas GeoDataFrame – GeoSpatial ep.5”

วิเคราะห์แผนที่อาชญากรรม เมืองบอสตัน Boston Crimes วิเคราะห์อาชญากรรมโดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์ Interactive Map ด้วย Folium – GeoSpatial ep.4

ในเคสนี้ เราจะสมมติตัวเองเป็นตำรวจในเมืองบอสตัน เราจะใช้ Dataset ที่เรามีมาวิเคราะห์อาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในเมือง Boston ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในเมืองนี้ให้ลดน้อยลงได้อย่างไร

Continue reading “วิเคราะห์แผนที่อาชญากรรม เมืองบอสตัน Boston Crimes วิเคราะห์อาชญากรรมโดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์ Interactive Map ด้วย Folium – GeoSpatial ep.4”