สอนเขียนโปรแกรม CUDA Programming ในการประมวลแบบขนาน ด้วย Python

เริ่มต้น CUDA Programming วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการประมวลผลแบบขนาน ด้วย CUDA ในภาษา Python โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานการประมวลผลภาพ ที่เราจะได้เห็นการแปลงภาพ RGB เป็นภาพเฉดสีเทา และการคูณเมทริกซ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในงานประมวลผลภาพ และความเข้าใจในการทำงานของ CUDA

Regular Expression (RegEx) คืออะไร สอนใช้ RegEx เบื้องต้นใน Python ตัวอย่างการใช้งาน RegEx หา E-Mail, HTML, IP Address – NLP ep.7

ในงาน NLP เรามักจะต้องเจอกับ การจัดการ String Format ที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น หาอีเมล์ หาเบอร์โทรศัพท์ หาลิงค์ ถ้าเราต้องเขียนโปรแกรม if else วนลูป เช็คเองทุกเคส โปรแกรมจะซับซ้อนมาก วิธีแก้ที่เป็นที่นิยม คือ ใช้ Regular Expression (RegEx, RegExp, RE)

การประยุกต์ใช้ Callback เพิ่มความยืดหยุดให้ Training Loop รองรับการเทรนด้วย Algorithm ซับซ้อนขึ้น – Neural Network ep.10

จาก ep ก่อน ๆ เราจะได้ Training Loop ที่สามารถเทรน Neural Network ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ผลลัพธ์เป็นที่หน้าพอใจ แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเติม Logic การเทรนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เราจะต้องแก้โค้ดนี้ แทรกตามบรรทัดต่าง ๆ เช่น ก่อนเริ่มเทรน, ก่อนเริ่ม Epoch, หลังจากจบ 1 Epoch, etc. ข้อเสียของการแทรกโค้ดแบบนี้ คือ ทำให้โค้ดใน Loop นี้ก็จะบวมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีปัญหาในการ Maintain แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี

args, kwargs คืออะไร สอนเขียน Function ที่ใช้ args, kwargs ตัวอย่างการใช้งาน args, kwargs ในภาษา Python – Python ep.9

ในการประกาศฟังก์ชัน รายการ Parameter คือ การระบุว่า ฟังก์ชันนั้นจะรับ Argument อะไรบ้าง ในการเขียนโปรแกรม เราอาจจะไม่ได้คิดครอบคลุมในทุกเคสที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในบางครั้งเราอาจจะอยากเปิดช่องไว้สำหรับ Argument ที่จะถูกใช้ในอนาคต เราสามารถทำได้โดยใช้ args, kwargs

Partial Function คืออะไร สอนเขียน Partial Function ตัวอย่างการใช้งาน functools.partial ในภาษา Python – Python ep.8

Partial Function คือ การสร้างฟังก์ชันใหม่ ขึ้นมาจากฟังก์ชันที่มีอยู่ โดย Fix Parameter ส่วนหนึ่งไว้ ทำให้เราได้ฟังก์ชันใหม่ที่ต้องการ Parameter น้อยลง ทำให้ Signature ของฟังก์ชันดูเรียบง่ายขึ้นกว่าเดิม

Lambda Expression คืออะไร สอนเขียน Anonymous Function ตัวอย่างการใช้งาน Lambda Function ในภาษา Python – Python ep.7

Lambda Expression คือ การประกาศฟังก์ชันเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจ ในภาษา Python เป็น Anonymous Function คือ ฟังก์ชันนิรนาม ที่ประกาศโดยไม่ได้ตั้งชื่อ การไม่ได้ประกาศฟังก์ชันอย่างเต็มรูปแบบ ความกระชับของโค้ด และการไม่ได้ตั้งชื่อ ทำให้มีข้อดี เหมาะกับใช้ซ้อนในฟังก์ชั่นอื่น

Callback Function คืออะไร สอนเขียน Callback ฟังก์ชั่น ตัวอย่างการใช้งาน Callback ในภาษา Python – Python ep.6

ในภาษา Python เราสามารถส่งโค้ดเป็น Parameter ไปให้ฟังก์ชันอื่นเรียก เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เรียกว่า Callback การที่เราส่งโค้ดฟังก์ชันอะไรก็ได้ ไปให้คนอื่นเรียกเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่าง ทำให้เราสามารถกำหนดพฤติกรรมตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ได้อย่าง Dynamic