สอนอ่านโมเดล Convolutional Neural Network ดู shape ของ Activation Map วิเคราะห์ Model Architecture – ConvNet ep.7

ในการเรียนรู้ สถาปัตยกรรม Deep Neural Network ออกแบบ Convolutional Neural Network การเลือกใช้ Layer ชนิดต่าง ๆ เลือก จำนวน Channel In/Out, ขนาด Kernel, Padding, Stride, etc. ว่าจะเปลี่ยนแปลง shape ของข้อมูลไปอย่างไร จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็น Output ออกจากโมเดล ถ้าเราสามารถรู้ถึง shape ข้อมูล Activation ที่ผ่านไปในแต่ละ Layer จะทำให้เราเข้าใจการทำงานของโมเดลได้ดีขึ้น ออกแบบ และ Debug โมเดล ได้ง่ายขึ้น

Refactor โค้ด Neural Network สร้าง DataBunch และ Learner ปรับปรุง Training Loop – Neural Network ep.9

ใน ep ที่แล้วเราได้ Neural Network และ Training Loop ที่ทำงานได้ดีพอสมควร มีการวัดผล Metrics กับข้อมูลใน Validation Set เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลทำงานได้ถูกต้องกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่โค้ด Training Loop ของเรายังมีความซับซ้อนเกินไป ใช้ Parameter จากภายนอกถึง 6 ตัว ซึ่งมากเกินไป ทำให้ยากต่อการต่อยอดเทรนในอัลกอริทึมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร

args, kwargs คืออะไร สอนเขียน Function ที่ใช้ args, kwargs ตัวอย่างการใช้งาน args, kwargs ในภาษา Python – Python ep.9

ในการประกาศฟังก์ชัน รายการ Parameter คือ การระบุว่า ฟังก์ชันนั้นจะรับ Argument อะไรบ้าง ในการเขียนโปรแกรม เราอาจจะไม่ได้คิดครอบคลุมในทุกเคสที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในบางครั้งเราอาจจะอยากเปิดช่องไว้สำหรับ Argument ที่จะถูกใช้ในอนาคต เราสามารถทำได้โดยใช้ args, kwargs

Partial Function คืออะไร สอนเขียน Partial Function ตัวอย่างการใช้งาน functools.partial ในภาษา Python – Python ep.8

Partial Function คือ การสร้างฟังก์ชันใหม่ ขึ้นมาจากฟังก์ชันที่มีอยู่ โดย Fix Parameter ส่วนหนึ่งไว้ ทำให้เราได้ฟังก์ชันใหม่ที่ต้องการ Parameter น้อยลง ทำให้ Signature ของฟังก์ชันดูเรียบง่ายขึ้นกว่าเดิม

Lambda Expression คืออะไร สอนเขียน Anonymous Function ตัวอย่างการใช้งาน Lambda Function ในภาษา Python – Python ep.7

Lambda Expression คือ การประกาศฟังก์ชันเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจ ในภาษา Python เป็น Anonymous Function คือ ฟังก์ชันนิรนาม ที่ประกาศโดยไม่ได้ตั้งชื่อ การไม่ได้ประกาศฟังก์ชันอย่างเต็มรูปแบบ ความกระชับของโค้ด และการไม่ได้ตั้งชื่อ ทำให้มีข้อดี เหมาะกับใช้ซ้อนในฟังก์ชั่นอื่น

Refactor สร้าง Optimizer สำหรับอัพเดท Parameter ของ Neural Network ในการเทรน Deep Learning – Neural Network ep.6

ใน ep นี้เราจะมา Refactor Model สร้าง Module, Parameter และ Optimizer เป็น Abstraction ในจัดการการอัพเดท Parameter ของโมเดล ด้วยอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อลดความซับซ้อน ของ Training Loop ทำให้การเทรน Neural Network ยืดหยุ่นขึ้น เราจะใช้โค้ดจาก Neural Network ep 5 เป็นโค้ดเริ่มต้น นำมา Refactor ต่อ

Enable Notifications    OK No thanks