การประยุกต์ใช้ Callback เพิ่มความยืดหยุดให้ Training Loop รองรับการเทรนด้วย Algorithm ซับซ้อนขึ้น – Neural Network ep.10

จาก ep ก่อน ๆ เราจะได้ Training Loop ที่สามารถเทรน Neural Network ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ผลลัพธ์เป็นที่หน้าพอใจ แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเติม Logic การเทรนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เราจะต้องแก้โค้ดนี้ แทรกตามบรรทัดต่าง ๆ เช่น ก่อนเริ่มเทรน, ก่อนเริ่ม Epoch, หลังจากจบ 1 Epoch, etc. ข้อเสียของการแทรกโค้ดแบบนี้ คือ ทำให้โค้ดใน Loop นี้ก็จะบวมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีปัญหาในการ Maintain แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี

Refactor โค้ด Neural Network สร้าง DataBunch และ Learner ปรับปรุง Training Loop – Neural Network ep.9

ใน ep ที่แล้วเราได้ Neural Network และ Training Loop ที่ทำงานได้ดีพอสมควร มีการวัดผล Metrics กับข้อมูลใน Validation Set เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลทำงานได้ถูกต้องกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่โค้ด Training Loop ของเรายังมีความซับซ้อนเกินไป ใช้ Parameter จากภายนอกถึง 6 ตัว ซึ่งมากเกินไป ทำให้ยากต่อการต่อยอดเทรนในอัลกอริทึมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร

Refactor สร้าง Optimizer สำหรับอัพเดท Parameter ของ Neural Network ในการเทรน Deep Learning – Neural Network ep.6

ใน ep นี้เราจะมา Refactor Model สร้าง Module, Parameter และ Optimizer เป็น Abstraction ในจัดการการอัพเดท Parameter ของโมเดล ด้วยอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อลดความซับซ้อน ของ Training Loop ทำให้การเทรน Neural Network ยืดหยุ่นขึ้น เราจะใช้โค้ดจาก Neural Network ep 5 เป็นโค้ดเริ่มต้น นำมา Refactor ต่อ

ใช้ Dataset, DataLoader ป้อนข้อมูลให้ Neural Network ทีละ Batch สอน Refactor Training Loop – Neural Network ep.5

ใน ep นี้เราจะมาสร้าง Dataset และ DataLoader เพื่อเป็น Abstraction ในจัดการข้อมูลตัวอย่าง x, y จาก Training Set, Validation Set ที่เราจะป้อนให้กับ Neural Network ใช้เทรน ใน Training Loop ของ Machine Learning

Enable Notifications    OK No thanks