ใน Prompt Engineering สิ่งหนึ่งที่ที่ไม่ควรมองข้าม คือ การระบุรูปแบบโครงสร้างของผลลัพท์ที่เราต้องการ เช่น Plain Text, CSV, JSON, HTML เหตุผลข้อแรกก็คือ มันช่วยให้ผลลัพท์ที่ได้ ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เราคาดหวัง สามารถนำไปใช้งานต่อไปทันที

ตามปกติ ในระบบงานไอที Output จากระบบหนึ่งไปเป็น Input ของอีกระบบนึง ต่อไปเรื่อย ๆ เป็นเครือข่ายซับซ้อน ขึ้นกับแต่ละองค์กร ซึ่งแต่ละระบบก็จะคาดหวัง Input รูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกันไป เมื่อเราระบุรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ต้องการ ใน Prompt ให้ LLM อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น ทำให้เราแน่ใจว่าสามารถบูรณาการระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

Give me top 5 movies of all time. Output only as Excel with header: rank, name, year.
Give me top 5 movies of all time. Output only as Excel with header: rank, name, year.

เทคนิค 2 ระบุรูปแบบโครงสร้างข้อมูลผลลัพท์

เหตุผลอีกข้อ ในการระบุรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ต้องการ ใน Prompt คือ ความยืดหยุ่น และใช้งานง่าย รูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน ถูกออกแบบมาตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไป ตัวอย่าง เช่น

  • Plain Text เป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ตรงตัว เหมาะกับการอ่านสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
    • Paragraph ย่อหน้า
    • Bullet Points เป็นข้อ ๆ
  • CSV จะมีการจัดข้อมูลเป็นรูปแบบตาราง แบ่งเป็น Row และ Column มักถูกใช้ในสเปรดชีต (Spreadsheet) เช่น Excel
  • HTML สามารถนำไปใส่บนเว็บไซต์ให้คนเข้ามาดูได้จากทั่วโลก
  • JSON เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
XML, CSV, JSON File Icon
XML, CSV, JSON File Icon

ด้วยการระบุรูปแบบที่ต้องการ ใน Prompt เราสามารถปรับโครงสร้างผลลัพท์ให้เหมาะกับความคาดหวังของคน/ระบบที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ต่อ นี่เป็นการส่งมอบข้อมูลสารสนเทศที่ง่ายในการประมวลผล ง่ายในการวิเคราะห์ และง่ายในการบูรณการกับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เป็นการยกระดับประสิทธิภาพของระบบงานโดยรวม

ตัวอย่างผลลัพท์

และยังมี Format อื่น ๆ อีกหลายแบบ ที่ไม่ได้กล่างถึง AsciiDoc / CSV / Elasticsearch / HTML / JavaScript / JSON / LaTeX / LDJSON / LTSV / Markdown / MediaWiki / NumPy / Excel / Pandas / Python / reStructuredText / SQLite / TOML / TSV / YAML / Etc.

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

Credit


แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.