Prompt Engineering คืออะไร

Prompt Engineering คือ เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ ในวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ในสาขา ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) โดยโฟกัสที่การพัฒนาและปรับ Prompt ให้เหมาะสมสำหรับการใช้สั่งการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LM) อย่างมีประสิทธิภาพ Prompt Engineering เกี่ยวข้องกับทักษะและเทคนิคในการทำความเข้าใจขีดความสามารถและข้อจำกัดของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

Continue reading “Prompt Engineering คืออะไร”

GPT-4 คืออะไร Generative Pre-trained Transformer (GPT) คืออะไร

GPT-3.5 คือ โมเดล Generative Pre-trained Transformer (GPT) ตัวท็อป เวอร์ชัน Advance ที่สุดของ OpenAI GPT-3.5 เป็นตัวอย่างของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Large Language Model (LLM) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ที่พลิกโฉมวงการคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

Continue reading “GPT-4 คืออะไร Generative Pre-trained Transformer (GPT) คืออะไร”

Large Language Model (LLM) คืออะไร

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LLM) เป็นรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชนิดหนึ่งที่โมเดลถูกเทรนด้วยข้อมูลข้อความมากมายมหาศาลจากอินเตอร์เน็ต สร้างเป็นโมเดลภาษา Language Model ให้สามารถมีความเข้าใจความหมายข้อความตามบริบท (Context) และสร้างข้อความที่สอดคล้องออกมาได้

Continue reading “Large Language Model (LLM) คืออะไร”

ChatGPT คืออะไร ChatGPT มีค่าใช้จ่ายไหม ChatGPT นำมาใช้ประโยชน์อะไร

ChatGPT คือ แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) ที่ถูกสร้างโดย OpenAI เปิดตัวเมื่อ เดือน พฤษจิกายน 2022 OpenAI พัฒนา ChatGPT ขึ้นมาโดยใช้เทคนิค Deep Learning โดยถูกสร้างต่อยอดจากโมเดล GPT-3.5 และ GPT-4 ซึ่งเป็น โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ถูกเทรนด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาลจากอินเทอร์เน็ต ChatGPT ถูกออกแบบให้เข้าใจ และสร้างข้อความภาษาธรรมชาติ Natural Language (ภาษาที่คนใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป)

Continue reading “ChatGPT คืออะไร ChatGPT มีค่าใช้จ่ายไหม ChatGPT นำมาใช้ประโยชน์อะไร”

Weighted Cross Entropy Loss คืออะไร – Loss Function ep.5

ในกรณีที่จำนวนข้อมูลตัวอย่าง ในแต่ละ Class แตกต่างกันมาก เรียกว่า Class Imbalance แทนที่เราจะใช้ Cross Entropy Loss ตามปกติที่เรามักจะใช้ในงาน Classification เราจะใช้ Cross Entropy Loss เวอร์ชันพิเศษ เรียกว่า Weighted Cross Entropy Loss เข้ามาช่วย

Continue reading “Weighted Cross Entropy Loss คืออะไร – Loss Function ep.5”

Pneumonia คืออะไร พัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรค Pneumonia จากฟิล์ม X-Ray ด้วย Machine Learning – Image Classification ep.10

Pneumonia หรือ โรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม เป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ถ้าเราสามารถพัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น จำแนกชนิดของโรค Pneumonia จะมีประโยชน์ในการวินิจฉัย และดูแลรักษาตั้งแต่แรก

Continue reading “Pneumonia คืออะไร พัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรค Pneumonia จากฟิล์ม X-Ray ด้วย Machine Learning – Image Classification ep.10”

Pandas_UI เครื่องมือจัดการ Pandas DataFrame แบบง่าย ๆ – Pandas ep.7

ใน ep ที่แล้ว เราใช้ Pandas Profiling ในการช่วยทำการสำรวจข้อมูล Exploratory Data Analysis (EDA) แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ หรือเราต้องการพล็อตกราฟที่ใน Pandas Profiling ไม่มีมาให้ล่ะ จะทำอย่างไร เราสามารถใช้ Pandas_UI มาช่วยได้

Continue reading “Pandas_UI เครื่องมือจัดการ Pandas DataFrame แบบง่าย ๆ – Pandas ep.7”

DICOM คืออะไร โปรแกรมเปิดไฟล์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging MRI, X-Ray, CT-Scan, Ultrasound วินิจฉัยโรคปอดรั่ว Pneumothorax จากฟิล์ม X-Ray DICOM ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.9

ในการพัฒนาระบบ AI สำหรับวินิจฉัยโรค ชนิดของข้อมูล Dataset ที่เราจะพบบ่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือไฟล์ DICOM ซึ่งเป็นไฟล์ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging สำหรับฟิล์ม X-Ray, MRI, CT-Scan, Ultrasound ใน ep นี้เราจะมาทำความเข้าใจ ไฟล์ DICOM กันให้มากขึ้น

Continue reading “DICOM คืออะไร โปรแกรมเปิดไฟล์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging MRI, X-Ray, CT-Scan, Ultrasound วินิจฉัยโรคปอดรั่ว Pneumothorax จากฟิล์ม X-Ray DICOM ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.9”

Mish Function คืออะไร ดีกว่า ReLU จริงหรือไม่ – Activation Function ep.4

จาก ep ก่อน ๆ ที่เราได้พูดถึง Activation Function ยอดนิยมอย่าง ReLU ว่าเป็นฟังก์ชันที่ถูกใช้ในโมเดล Deep Learning มากที่สุดในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีโมเดลใหม่ ๆ Loss Function ใหม่ ๆ Optimizer ใหม่ ๆ ถูกสร้างขึ้นทุกปี แล้วจะมีฟังก์ชันใหม่อะไรมาแทน ReLU ได้หรือไม่ คำตอบอาจจะเป็น Mish Function

Continue reading “Mish Function คืออะไร ดีกว่า ReLU จริงหรือไม่ – Activation Function ep.4”

Focal Loss คืออะไร – Loss Function ep.4

ในกรณีที่จำนวนข้อมูลตัวอย่าง ในแต่ละ Class แตกต่างกันมาก เรียกว่า Class Imbalance แทนที่เราจะใช้ Cross Entropy Loss ตามปกติที่เรามักจะใช้ในงาน Classification ในเคสนี้เราจะเปลี่ยนไปใช้ Loss Function พิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ เรียกว่า Focal Loss ดังสมการด้านล่าง

Continue reading “Focal Loss คืออะไร – Loss Function ep.4”