สอน TensorFlow.js สร้าง NLP Toxicity Classifier จำแนกคำพูด Toxic จากโมเดลสำเร็จรูป – tfjs ep.6

ใน ep นี้เราจะเรียนรู้การสร้าง Toxicity Classifier แบบ Multi-label Classification จำแนกคำพูด Toxic ซึ่งเป็นงานด้าน NLP โดยใช้โมเดลสำเร็จรูป สำหรับภาษา JavaScript ด้วย TensorFlow.js

Multi-label Image Classification จำแนกพื้นที่ป่าไม้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.5

ใน ep.5 นี้ เราจะมาเพิ่มความซับซ้อนขึ้นจากที่ 1 รูป 1 Label กลายเป็น 1 รูป หลาย Label จำแนกพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ของป่าอเมซอน แห่งทวีปอเมริกาใต้ ผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผืนป่า ตำแหน่งการตัดไม้ทำลายป่า รุกล้ำแนวเขตอุทยาน ไฟป่า สภาวะโลกร้อน เพื่อแจ้งเตือนแก่รัฐบาล หน่วยงานในพื้นทีในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

Enable Notifications    OK No thanks