Mish Function คืออะไร ดีกว่า ReLU จริงหรือไม่ – Activation Function ep.4

จาก ep ก่อน ๆ ที่เราได้พูดถึง Activation Function ยอดนิยมอย่าง ReLU ว่าเป็นฟังก์ชันที่ถูกใช้ในโมเดล Deep Learning มากที่สุดในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีโมเดลใหม่ ๆ Loss Function ใหม่ ๆ Optimizer ใหม่ ๆ ถูกสร้างขึ้นทุกปี แล้วจะมีฟังก์ชันใหม่อะไรมาแทน ReLU ได้หรือไม่ คำตอบอาจจะเป็น Mish Function

สอน PyTorch reshape, squeeze, unsqueeze, flatten จัดการ Shape ของ Tensor หลายมิติ – Tensor ep.2

ใน ep ที่แล้วเราได้เรียนรู้คุณสมบัติพิเศษของ Tensor ที่มีประโยชน์ในการทำ Operation คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการกระทำกับข้อมูลใน Tensor แต่ใน ep นี้เราจะมาเจาะลึกลงไปถึงเรื่องการจัดการ รูปร่าง (Shape) หรือ มิติ (Dimension) ของ Tensor โดยที่ข้อมูลภายใน Tensor ทั้งหมดยังเหมือนเดิม จำนวน Element ใน Tensor ยังเท่าเดิม ไม่มีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ

ทำไมต้อง Vectorization เปรียบเทียบความเร็ว คูณเมตริกซ์ Matrix Multiplication (Dot Product) ด้วยอัลกอริทึม Vectorization และวน Loop – Tensor ep.3

จาก ep ที่แล้ว ที่เราเรียนรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษ ของ Tensor ที่จะมาช่วยในการคำนวนต่าง ๆ เมื่อเรามองเจาะลึกเข้าไปภายในของ Deep Neural Network เราจะพบว่าในขณะที่เราเทรน หรือขณะใช้งานโมเดลก็ตาม Mathematical Operations การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือ การคูณเมตริกซ์ โดยเฉพาะการคูณเมตริกซ์ (Matrix Multiplication) แบบ Dot Product การคูณเมตริกซ์ที่รวดเร็วแม่นยำ มีผลต่อการทำงานของ Neural Network เป็นอย่างมาก

ตัวอย่าง Linear Regression ด้วย Stochastic Gradient Descent (SGD) พื้นฐานของ Neural Network – Optimization ep.2

จาก ep ที่แล้วที่เราเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของ SGD ไป ใน ep นี้เราจะมาดูตัวอย่างโค้ดแบบง่ายที่สุด ซับซ้อนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ Machine Learning แบบ Neural Network คือ Linear Regression ด้วยอัลกอริทึม Stochastic Gradient Descent (SGD) แต่ในการหา Slope นั้นเราไม่ต้อง Diff เอง แต่เราจะใช้ความสามารถ ของ Pytorch เรียกว่า Autograd หา Gredient ของ Parameter ทุกตัวให้โดยอัตโนมัติ

Activation Function คืออะไร ใน Artificial Neural Network, Sigmoid Function คืออะไร – Activation Function ep.1

ในสมองของมนุษย์คนหนึ่ง จะประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ เรียกว่า นิวรอน (Neuron) จำนวนประมาณ 8 หมื่น 6 พันล้านนิวรอน ดังรูปด้านบน และแต่ละนิวรอนก็จะเชื่อมต่อโยงใยกันด้วยเส้นประสาทเรียกว่า ไซแนปส์ (Synapse) รวมแล้วประมาณ 1 พันล้านล้านไซแนปส์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ Artificial Neural Network

Multi-label Image Classification จำแนกพื้นที่ป่าไม้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.5

ใน ep.5 นี้ เราจะมาเพิ่มความซับซ้อนขึ้นจากที่ 1 รูป 1 Label กลายเป็น 1 รูป หลาย Label จำแนกพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ของป่าอเมซอน แห่งทวีปอเมริกาใต้ ผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผืนป่า ตำแหน่งการตัดไม้ทำลายป่า รุกล้ำแนวเขตอุทยาน ไฟป่า สภาวะโลกร้อน เพื่อแจ้งเตือนแก่รัฐบาล หน่วยงานในพื้นทีในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

รวมคำย่อเกี่ยวกับ AI, Neural Network และ Machine Learning

AI = Artificial Intelligence = ปัญญาประดิษฐ์ ML = Machine Learning NN = Neural Network DL = Deep Learning