พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ วินิจฉัยภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) อัตโนมัติ จากฟิล์ม X-Ray โดยใช้ Machine Learning, Deep Neural Network – Image Segmentation ep.2

สมมติว่าอยู่ดี ๆ เราก็หายใจลำบาก หอบตัวโยน โดยไม่มีสาเหตุ ไม่มีอาการล่วงหน้าใด ๆ หรือว่าเราจะเป็น ภาวะปอดรั่ว ใน ep นี้ เราจะมาใช้ Machine Learning และ Deep Neural Network พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ ช่วยวินิจฉัยภาวะปอดรั่ว หรือ Pneumothorax นี้กัน

Image Segmentation คืออะไร Image Segmentation แยกส่วนภาพ ภาพถ่ายบนท้องถนน CamVid ด้วย Deep Learning – Image Segmentation ep.1

ใน ep ก่อน ๆ เราสอนเรื่อง Image Classification คือ 1 รูป 1 หมวด แล้วต่อมาเป็น Multi-label Image Classification คือ 1 รูป หลายหมวด มาถึงใน ep นี้ เราจะมาสอนเรื่อง Image Segmentation แยกส่วนภาพ คือ 1 Pixel 1 หมวด หมายถึง ใน 1 รูป เราจะจำแนก Pixel หลายล้าน Pixel ทีละจุด ว่าแต่ละจุด คืออะไร

Enable Notifications    OK No thanks