AI การแพทย์ วินิจฉัยโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Metastatic Cancer) อัตโนมัติ จากรูปแผ่นสไลด์ดิจิตอล โดยใช้ Machine Learning, Deep Neural Network – Image Classification ep.6

ใน ep นี้ เราจะมาสร้างโมเดลที่ใช้จำแนก โรคมะเร็งระยะลุกลาม Metastatic Cancer จากรูปภาพ Patch เล็ก ๆ ของ Whole Slide Imaging ที่ตัดมาจาก Digital Pathology Scans รูปใหญ่

พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ วินิจฉัยภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) อัตโนมัติ จากฟิล์ม X-Ray โดยใช้ Machine Learning, Deep Neural Network – Image Segmentation ep.2

สมมติว่าอยู่ดี ๆ เราก็หายใจลำบาก หอบตัวโยน โดยไม่มีสาเหตุ ไม่มีอาการล่วงหน้าใด ๆ หรือว่าเราจะเป็น ภาวะปอดรั่ว ใน ep นี้ เราจะมาใช้ Machine Learning และ Deep Neural Network พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ ช่วยวินิจฉัยภาวะปอดรั่ว หรือ Pneumothorax นี้กัน

วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ หาทำเล สร้างโรงพยาบาลใหม่ Proximity Analysis อุบัติเหตุทางถนน การรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในเมือง New York City – GeoSpatial ep.8

ใน ep นี้ เราจะสมมติตัวเองว่าอยู่ในทีม Crisis Response ที่จะวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน รถชน และการรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในเมือง New York City เพื่อตอบคำถามดังนี้

AI จำแนกปัญหาผิวพรรณ Machine Learning เรียนรู้จากชุดข้อมูลสร้างเอง สอนสร้างโมเดล Deep Neural Network ด้วย Python – Image Classification ep.4

ใน ep.4 นี้เราจะมาลองสร้างชุดข้อมูลปัญหาผิวพรรณของเราขึ้นมาเองแบบง่าย ๆ ด้วย Google Images Search หรือถ้าใครมี Domain Expertise เชี่ยวชาญทางด้านไหน เช่น การแพทย์ การผลิต การตลาด การเกษตร การเงิน แฟชั่น etc. ก็สามารถนำมาใช้ได้ ไม่จำกัด แล้วสร้างโมเดล Deep Learning ด้วย Python ให้เรียนรู้จากรูปในอินเตอร์เน็ต ดูว่าความแม่นยำจะเป็นอย่างไร