Quantization คืออะไร Post-Training Quantization มีประโยชน์อย่างไร กับ Deep Neural Network บนอุปกรณ์ Embedded Device, IoT, Edge, มือถือ Mobile – tflite ep.2

ถ้าข้างนอกมีฝนตกอยู่ เราอาจจะไม่ได้ต้องการทราบว่าฝนกำลังตกกี่เม็ดต่อวินาที เราต้องการทราบแค่เพียงว่า ฝนตกหนัก ฝนตกปานกลาง หรือฝนตกเล็กน้อย เช่นเดียวกับการพยากรณ์ของ Neural Network บ่อยครั้งที่เราไม่ได้ต้องการความแม่นยำขนาด ตัวเลยทศนิยม Floating Point 32 Bit หรือแม้กระทั่ง 16 Bit และในหลาย ๆ งานใช้แค่จำนวนเต็ม Integer 8 Bit ก็เพียงพอแล้ว

Categorize การเตรียมข้อมูลหมวดหมู่ Categorical Data ด้วย One-Hot Encoding, Map ก่อนเทรน Machine Learning – Preprocessing ep.3

นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลข Cardinal ค่าต่อเนื่อง (Continuous) เราจะพบ Feature ที่เป็นข้อมูลค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ในรูปแบบตัวเลขแบบ Ordinal, Nominal หรือข้อความ คือ มีค่าที่เป็นไปได้จำกัด ระบุว่าอยู่หมวดหมู่ไหน เช่น วันในสัปดาห์ 1 จันทร์, 2 อังคาร, 3 พุธ, … คือ 1 ใน 7 ค่าเท่านั้น เราจะไม่สามารถทำ Rescale, Normalize แบบใน ep 2 ได้ แล้วเราจะเตรียมข้อมูลชนิดนี้อย่างไรดี ถึงจะป้อนให้ Machine Learning ใช้เทรนได้

Normalization คืออะไร ปรับช่วงข้อมูล Feature Scaling ด้วยวิธี Normalization, Standardization ก่อนเทรน Machine Learning – Preprocessing ep.2

การทำ Feature Scaling คือ วิธีการปรับช่วงขอบเขตของข้อมูลชนิดตัวเลข Cardinal แต่ละ Feature (Field) ให้อยู่ในช่วงเดียวกัน ที่เหมาะกับการนำไปประมวลผลต่อ เข้าสูตรคำนวณได้ง่าย เช่น ช่วง [0, 1] หรือ [-1, 1] ได้ผลลัพธ์อยู่ในช่วงที่กำหนด เรียกว่า Data Normalization นิยมทำในขั้นตอน Preprocessing จัดเตรียมข้อมูล ก่อนป้อนให้โมเดลใช้เทรน

Preprocessing คืออะไร สอนจัดการข้อมูลขาดหาย Missing Value วิธีเติมข้อมูลแทนค่า Null, NA, NaN ก่อนป้อนโมเดล เทรน Machine Learning – Preprocessing ep.1

จาก ep ก่อน ที่เราสอนเรื่อง ใช้ Deep Neural Network วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Structure หรือข้อมูลแบบตาราง Tabular Data จะมีงานสำคัญที่ต้องทำก่อนเทรน คือการ Preprocessing จัดเตรียมข้อมูล ซึ่งมีหลายอย่าง เช่น Fillna, Normalize, Categorize, Clipping, Binning, Feature Engineering ต่าง ๆ , etc. ใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง การจัดการกับข้อมูลไม่ครบ วิธีเติมค่าที่ขาดหายไป หรือ Null

จำนวน Cardinal Numbers, Ordinal Numbers และ Nominal Numbers คืออะไร ชนิดของตัวเลข แตกต่างกันอย่างไร

ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง เราจะเจอข้อมูลหลากหลาย Data Type เช่น String, Integer, Float, Date, Datetime, BLOB, Etc. แต่ใน Column ที่เป็นตัวเลข Integer เหมือนกัน ก็ยังมีความหมายแฝงที่แตกต่างกันไปได้อีก แล้วแต่ว่าเป็นชนิดตัวเลขแบบ Cardinal Numbers, Ordinal Numbers หรือ Nominal Numbers

AI จำแนกปัญหาผิวพรรณ Machine Learning เรียนรู้จากชุดข้อมูลสร้างเอง สอนสร้างโมเดล Deep Neural Network ด้วย Python – Image Classification ep.4

ใน ep.4 นี้เราจะมาลองสร้างชุดข้อมูลปัญหาผิวพรรณของเราขึ้นมาเองแบบง่าย ๆ ด้วย Google Images Search หรือถ้าใครมี Domain Expertise เชี่ยวชาญทางด้านไหน เช่น การแพทย์ การผลิต การตลาด การเกษตร การเงิน แฟชั่น etc. ก็สามารถนำมาใช้ได้ ไม่จำกัด แล้วสร้างโมเดล Deep Learning ด้วย Python ให้เรียนรู้จากรูปในอินเตอร์เน็ต ดูว่าความแม่นยำจะเป็นอย่างไร

Machine Learning จำแนกรูปภาพ ตัวเลข MNIST สอนสร้างโมเดล Deep Learning ด้วย fastai Python – Image Classification ep.3

ใน ep.3 นี้เราจะมาใช้ fastai ในการทำ Image Classification ตัวเลขจากชุดข้อมูล MNIST กัน และในตอนท้ายเราจะทดสอบ ด้วยรูปตัวเลขที่เราเขียนขึ้นมาเองด้วย ว่าโมเดลจะทายได้ถูกหรือไม่