Proximity Analysis คืออะไร วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สารเคมี สารพิษในอากาศ กับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ – GeoSpatial ep.7

ใน ep นี้ เราจะสมมติตัวเองเป็นนักสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบริเวณที่มีการปล่อย สารพิษ สารเคมี, ฝุ่น PM 2.5, etc. กับความสัมพันธ์กับระยะทางของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Geocode คืออะไร Spatial Join คืออะไร ต่างกับ Table Join อย่างไร ใน GeoPandas GeoDataFrame – GeoSpatial ep.5

ใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากแผนที่มากขึ้น การจัดการข้อมูล Geospatial Data หรือข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่เรามักพบบ่อย คือ Geocode แปลงข้อมูลในงานของเราให้เป็นข้อมูลภูมิศาสตร์ และการ Join ข้อมูลภูมิศาสตร์หลาย ๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน ทั้ง Table Join และ Spatial Join

วิเคราะห์แผนที่อาชญากรรม เมืองบอสตัน Boston Crimes วิเคราะห์อาชญากรรมโดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์ Interactive Map ด้วย Folium – GeoSpatial ep.4

ในเคสนี้ เราจะสมมติตัวเองเป็นตำรวจในเมืองบอสตัน เราจะใช้ Dataset ที่เรามีมาวิเคราะห์อาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในเมือง Boston ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในเมืองนี้ให้ลดน้อยลงได้อย่างไร

พล็อตแผนที่ Interactive Map วิเคราะห์แผ่นดินไหว Earthquake ประเทศญี่ปุ่น รอยต่อเปลือกโลกภาคพื้นทวีป Tectonic Plate Boundary ด้วย Folium – GeoSpatial ep.3

ใน ep นี้ เราจะสมมติตัวเองเป็น นักผังเมืองทางด้านความปลอดภัย ในประเทศญี่ปุ่น เราจะมาวิเคราะห์กันว่าพื้นที่ไหนของญี่ปุ่น ต้องการเสริมกำลังป้องกันสาธาณภัยทางด้านแผ่นดินไหวเป็นพิเศษ เสริมโครงสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหวเป็นพิเศษ

Coordinate Reference System (CRS) คืออะไร Map Projection คืออะไร สอน GeoPandas แปลง CRS ข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoData – GeoSpatial ep.2

แผนที่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ คือการฉายภาพของพื้นผิวโลกลงบนพื้นที่ 2 มิติ เหมือนแผ่นกระดาษ แต่โลกของเราจริง ๆ แล้วเป็นทรงกลม 3 มิติ เหมือนผลส้ม ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการเรียกว่า Map Projection เพื่อ Render พื้นผิวโค้ง 3 มิติ แปลงให้เป็นพื้นผิวเรียบ 2 มิติ เนื่องจากเป็นการแปลง 3 มิติเป็น 2 มิติ จะต้องมีข้อมูลสูญหายไป แล้ว Projection แบบไหนที่ดีที่สุด เราจะเลือก Projection อย่างไร

Geospatial Data คืออะไร สอน GeoPandas วาดแผนที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ ใน Google Colab ดึง Geographic Dataset จาก Kaggle – GeoSpatial ep.1

ใน ep นี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Geospatial Data ข้อมูลภูมิศาสตร์ หรือ ข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่งบนแผนที่บนโลกใบนี้ติดมาด้วย รวมถึงวิธีการ Wrangle ข้อมูล และการทำ Visualize ข้อมูล ออกมาเป็นภาพให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ช่วยให้เราตัดสินใจ ตอบคำถาม แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีมากขึ้น

Categorize การเตรียมข้อมูลหมวดหมู่ Categorical Data ด้วย One-Hot Encoding, Map ก่อนเทรน Machine Learning – Preprocessing ep.3

นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลข Cardinal ค่าต่อเนื่อง (Continuous) เราจะพบ Feature ที่เป็นข้อมูลค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ในรูปแบบตัวเลขแบบ Ordinal, Nominal หรือข้อความ คือ มีค่าที่เป็นไปได้จำกัด ระบุว่าอยู่หมวดหมู่ไหน เช่น วันในสัปดาห์ 1 จันทร์, 2 อังคาร, 3 พุธ, … คือ 1 ใน 7 ค่าเท่านั้น เราจะไม่สามารถทำ Rescale, Normalize แบบใน ep 2 ได้ แล้วเราจะเตรียมข้อมูลชนิดนี้อย่างไรดี ถึงจะป้อนให้ Machine Learning ใช้เทรนได้