สอน TensorFlow Lite สร้าง Convolutional Neural Network (ConvNet, CNN) จำแนกรูปภาพแฟชั่น Fashion MNIST แปลง Convert ไปรันบนมือถือ, อุปกรณ์ Edge – tflite ep.4

ใน ep นี้เราจะสร้าง Convolutional Neural Network (ConvNet, CNN) ด้วยภาษา Python โดยใช้ TensorFlow สำหรับจำแนกรูปภาพแฟชั่น เสื้อผ้า กางเกง กระโปรง รองเท้า กระเป๋า แบบ Single Label Multiclass Classification จากชุดข้อมูล Fashion MNIST Dataset เซฟเป็น SavedModel แล้วใช้ TensorFlow Lite Converter ทำการ Convert เป็น TensorFlow Lite

TensorFlow Lite Converter คืออะไร สอนแปลงโมเดล MobileNet ทำ Transfer Learning สร้าง Custom Classifier Head ไปรันบนมือถือ Mobile, อุปกรณ์ IoT Device – tflite ep.3

TensorFlow Lite Converter เป็นตัวแปลงโมเดล TensorFlow ตัวเต็ม ให้ย่อลงมาเป็นโมเดลขนาดเล็ก ที่ทำงานได้รวดเร็ว สำหรับรันกับ Interpreter บนอุปกรณ์ Edge Device ที่มี Resource จำกัด ด้วยเทคนิค Quantization โดยพิจารณาจาก Hardware ปลายทาง ที่จะนำโมเดลไป Deploy เช่น อุปกรณ์ IoT Device, มือถือ Mobile, Microcontroller ต่าง ๆ

TensorFlow Lite (TFLite) คืออะไร สอนแปลงโมเดล TensorFlow ใน Python ไปรันบนมือถือ Mobile, Android, iOS, อุปกรณ์ Edge, IoT Device, Raspberry Pi, Arduino, Embedded, Microcontroller – tflite ep.1

งานหลาย ๆ งาน มีความต้องการใช้งานโมเดล Machine Learning บนอุปกรณ์ Edge ของ Network แทนที่จะต้องเสียเวลา ส่งข้อมูลไป-กลับระหว่าง Server เราสามารถแปลงโมเดลเป็น TensorFlow Lite ให้ไปรันบนมือถือ และอุปกรณ์ Edge ได้เลย

TensorFlow.js converter คืออะไร สอน tensorflowjs_converter แปลงโมเดล Pre-trained ใน Python เป็น JavaScript JSON ไว้ใช้ใน TensorFlow.js – tfjs ep.9

เนื่องจากใน Web Browser มีทรัพยากรจำกัด การที่เราจะใช้ TensorFlow.js เทรนโมเดลตั้งแต่ต้น จะทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก ในการใช้งาน TensorFlow.js ส่วนใหญ่ เราจึงจะต้องการเทรนโมเดล ด้วยภาษา Python บน Cloud หรือ เครื่อง Server ขนาดใหญ่ ที่มี GPU ความเร็วสูง เมื่อเรียบร้อยแล้ว แล้วนำโมเดลนั้นมาแปลง Convert เพื่อไป Load ใช้งานบน Web Browser รัน JavaScript อีกทีหนึ่ง

TensorFlow.js คืออะไร สอน TensorFlow.js สร้างโมเดล แบบง่าย 1 Dense Layer เริ่มต้นเทรน Machine Learning เส้นตรง Linear Regression ด้วย SGD – tfjs ep.1

ในการสร้างโมเดล Machine Learning ที่สามารถ Predict ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ อีกเรื่องที่เราควรคำนึงถึงคือ สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางนั้น โมเดลจะถูกนำไป Deploy ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นบน Web Browser, Server, มือถือ, Edge Device, IoT, etc. ใน ep นี้ เราจะมาเรียนรู้ TensorFlow.js ซึ่งเป็น Machine Learning Framework สำหรับภาษา JavaScript จาก Google ที่สามารถรันได้ทั้งใน Web Browser และ บน Server ผ่าน Node.js

TensorFlow 2.0.0 ออกแล้ว

หลังจากที่ Google ปล่อย TensorFlow Release 2.0.0-rc2 มาเมื่อสัปดาห์ก่อน วันนี้ก็ได้ฤกษ์ปล่อยตัวจริง ก่อนงาน TensorFlow World ที่จะจัดขึ้นปลายเดือนตุลานี้ TensorFlow 2.0.0 Release ออกแล้ว TF2.0 ออกแบบโดยลดความซับซ้อนลง เน้นให้ใช้งานง่าย และ Integrate กับ Keras อย่างแนบแน่น TF2.0 มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างเช่น