สอน TensorFlow.js สร้าง Convolutional Neural Network (ConvNet, CNN) จำแนกรูปภาพแฟชั่น Fashion MNIST ทำ Visualization ด้วย tfvis – tfjs ep.5

ใน ep นี้เราจะสร้าง Convolutional Neural Network (ConvNet, CNN) ด้วย TensorFlow.js สำหรับจำแนกรูปภาพแฟชั่น เสื้อผ้า กางเกง กระโปรง รองเท้า กระเป๋า แบบ Single Label Multiclass Classification จากชุดข้อมูล Fashion MNIST Dataset ทำ Visualization ด้วย tfvis

Fashion MNIST Dataset คืออะไร

Fashion MNIST คือ ชุดข้อมูลรูปภาพแฟชั่น เสื้อผ้า กางเกง กระโปรง รองเท้า กระเป๋า จาก Zalando ทุกรูปมีขนาด 28×28 Pixel ล้อกับชุดข้อมูลตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือ MNIST Dataset ที่พวกเรารู้จักกันดี