ใน ep นี้ เราจะมาสร้าง Neural Network สำหรับงาน Classification ด้วยการประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างใน ep ก่อน ๆ เข้าด้วยกัน ขึ้นมาเป็น 2 Layers Deep Neural Network ใช้ ReLU Activation Function พร้อม Initialize Weight และ Bias

แล้วสร้าง Training Loop เพื่อเริ่มต้นเทรน, ป้อนข้อมูลตัวอย่าง Batch แรกให้ Feed Forward, นำ Output yhat ไปเทียบกับ y หาค่า Cross Entropy Loss, Backpropagation, หา Gradient, อัพเดท Weight และ Bias ด้วย SGD, ก่อนเริ่มต้นเทรน Batch / Epoch ถัดไป

gradient descent Credit: Lecture 2 | Machine Learning (Stanford) https://www.youtube.com/watch?v=5u4G23_OohI
gradient descent Credit: Lecture 2 | Machine Learning (Stanford) https://www.youtube.com/watch?v=5u4G23_OohI

หลังจากนั้น เราจะมาเช็คกันดูว่า โมเดลของเราทำงานถูกต้อง แม่นยำ แค่ไหน ได้ Accuracy เท่าไร เมื่อเราเทสกับ Validation Set

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on GithubSurapong Kanoktipsatharporn on Linkedin
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks