Pandas_UI เครื่องมือจัดการ Pandas DataFrame แบบง่าย ๆ – Pandas ep.7

ใน ep ที่แล้ว เราใช้ Pandas Profiling ในการช่วยทำการสำรวจข้อมูล Exploratory Data Analysis (EDA) แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ หรือเราต้องการพล็อตกราฟที่ใน Pandas Profiling ไม่มีมาให้ล่ะ จะทำอย่างไร เราสามารถใช้ Pandas_UI มาช่วยได้

สำรวจข้อมูล Exploratory Data Analysis (EDA) ด้วย Pandas Profiling วิเคราะห์ Pandas DataFrame – Pandas ep.6

เมื่อเราได้ Dataset ใหม่มา สิ่งแรกที่เราควรทำ คือ Exploratory Data Analysis (EDA) ทำความเข้าใจข้อมูล ในแต่ละ Feaure เช่น ข้อมูลเป็นชนิดอะไร, ข้อมูลเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง, ช่วงของข้อมูลกว้างแค่ไหน, การกระจายของข้อมูลเป็นอย่างไร, มีข้อมูลขาดหายไปเยอะแค่ไหน, แต่ละ Feature เชื่อมโยงกันอย่างไร การวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ค่อนข้างซับซ้อน และซ้ำซ้อนเหมือนกันในทุก ๆ Dataset จะมีวิธีไหนที่จะทำให้งานซ้ำ ๆ เหล่านี้ง่ายขึ้น