ชุดข้อมูล Time series การระบาด Pandemic ของเชื้อไวรัสโคโรนา โรคโควิด-19 (Coronavirus COVID-19) จากหลายประเทศทั่วโลก ที่องค์กรต่าง ๆ ช่วยกันรวบรวมมา ในรูปแบบไฟล์ CSV, JSON, REST API, Shape file, Excel อัพเดททุกวัน เราสามารถนำชุดข้อมูลนี้มาทำ Visualization และวิเคราะห์ด้วยโมเดลแบบจำลองต่าง ๆ ต่อไป

Visual Dashboard of COVID-19 Coronavirus
Visual Dashboard of COVID-19 Coronavirus

covid19.th-stat.com

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 อัพเดทข้อมูลล่าสุด และ Open API 🙂 สำหรับนักพัฒนา

แสดงค่าประจำวัน :
//covid19.th-stat.com/api/open/today
ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลา (เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/20) :
//covid19.th-stat.com/api/open/timeline
ข้อมูลแต่ละเคส :
//covid19.th-stat.com/api/open/cases
ข้อมูลสรุปจากเคส :
//covid19.th-stat.com/api/open/cases/sum
แจ้งเตือนพื้นที่ตามคำประกาศ :
//covid19.th-stat.com/api/open/area

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างเพิ่มเติม Observable @gnoparus/covid-19-thailand

2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE

This is the data repository for the 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard operated by the Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE). Also, Supported by ESRI Living Atlas Team and the Johns Hopkins University Applied Physics Lab (JHU APL).

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Novel Corona virus – COVID19 บน github

Data is coming from https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 updated daily. We have normalized data a bit – unpivoted and transfered dates to be more machine readable.

https://github.com/datasets/covid-19

Novel Corona Virus 2019 Dataset บน Kaggle

This dataset has daily level information on the number of affected cases, deaths and recovery from 2019 novel coronavirus. Please note that this is a time series data and so the number of cases on any given day is the cumulative number.

https://www.kaggle.com/sudalairajkumar/novel-corona-virus-2019-dataset

COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19) จาก Allen Institute For AI and 8 collaborators

In response to the COVID-19 pandemic, the White House and a coalition of leading research groups have prepared the COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19). CORD-19 is a resource of over 45,000 scholarly articles, including over 33,000 with full text, about COVID-19, SARS-CoV-2, and related coronaviruses.

https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

The dataset contains the latest available public data on COVID-19 including a daily situation update, the epidemiological curve and the global geographical distribution (EU/EEA and the UK, worldwide). On 12 February 2020, the novel coronavirus was named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) while the disease associated with it is now referred to as COVID-19. ECDC is closely monitoring this outbreak and providing risk assessments to guide EU Member States and the EU Commission in their response activities.

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/covid-19-coronavirus-data

Coronavirus Source Data – WHO Situation Reports จาก ourworldindata.org

The data files for the four metrics we present are available to download here:
Total confirmed cases: https://cowid.netlify.com/data/total_cases.csv
Total deaths: https://cowid.netlify.com/data/total_deaths.csv
New confirmed cases: https://cowid.netlify.com/data/new_cases.csv
New deaths: https://cowid.netlify.com/data/new_deaths.csv
The full dataset is available to download here: http://cowid.netlify.com/data/full_data.csv

https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

COVID-19 (Coronavirus) Data Resource Hub จาก www.tableau.com

With the help of several current and former Tableau Zen Masters, we are making this data available in a standardized format with an automated refresh. This single source easily blends with other data sources so you can analyze the movement of the disease over time, in any context.

https://www.tableau.com/covid-19-coronavirus-data-resources

Dataset of CoronaVirus disease 2019 (COVID-19) in South Korea (from KCDC)

COVID-19 has infected more than 7000 people in South Korea. KCDC (Korea Centers for Disease Control & Prevention) announces the information of COVID-19 quickly and transparently. We make a structured dataset based on the report materials of KCDC and local governments.

https://www.kaggle.com/kimjihoo/coronavirusdataset
https://github.com/jihoo-kim/Coronavirus-Dataset

Data in Coronavirus Disease (COVID-19) จาก data.gov.hk

Open data for list of buildings of the home confinees under mandatory home quarantine according to Cap. 599C of Hong Kong Laws is available on 29 February 2020. Open data for statistics of Compulsory Quarantine Orders issued under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation(Cap. 599C) is available on 9 March 2020. Open data for collection points for submission of specimens by patients of private doctors for COVID-19 testing is available on 12 March 2020.

https://data.gov.hk/en-data/dataset/hk-dh-chpsebcddr-novel-infectious-agent

Harvard Dataverse>China Data Lab Dataverse>Resources for COVID-19

Daily update on the numbers of COVID-2019 confirmed, recovered and dead cases with Chinese provincial and city level base maps in the format of Shapefile. Identified as Coronavirus (COVID-19), this new virus has recently spread from Wuhan to other regions of China as well as about 40 countries. The virus presented unprecedented challenges, but also provided a rare opportunity for studying it that, if seized, will help us understand…

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/2019ncov

COVID-19 Public Datasets จาก Google Cloud Platform BigQuery Public Datasets Program

In an effort to help combat COVID-19, we created a COVID-19 Public Datasets program to make data more accessible to researchers, data scientists and analysts. The program will host a repository of public datasets that relate to the COVID-19 crisis and make them free to access and analyze. These include the Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE) dataset, Global Health Data from the World Bank, and OpenStreetMap data.

https://console.cloud.google.com/marketplace/details/bigquery-public-datasets/covid19-public-data-program

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.