วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้การใช้งาน Jupyter Notebook เบี้องต้นกัน เริ่มตั้งแต่ส่วนต่าง ๆ ของ Notebook ไปจนเขียน Markdown, เขียนโปรแกรม Python เรียนรู้การใช้งานโหมดต่าง ๆ ของ Jupyter Notebook รวมไปถึงคีย์ลัดที่มักใช้บ่อย ทำให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

1 หน้าจอเริ่มต้น

jupyter notebook screenshot

มีเมนู และปุ่มมากมาย แต่ตอนนี้ขอให้เราสนใจแค่ 2 อย่างก่อน ได้แก่ 1. ช่องใหญ่ที่มีแถบสีฟ้า มีคำว่า In [ ] : ด้านซ้าย ตรงกลางกรอกข้อความได้ (เรียกว่า cell) กับ 2. ปุ่ม ▶| Run บน toolbar ก่อน

jupyter notebook screenshot

ในช่อง cell ลองกรอกคำว่า 1+1 แล้วกดปุ่ม ▶| Run

1+1
jupyter notebook screenshot

สำเร็จแล้ว ตอนนี้เราสามารถสั่งให้ Jupyter Notebook ประมวลผล การคำนวนง่าย ๆ ได้แล้ว ต่อไปเราจะเริ่มเขียนข้อความ และเขียนโปรแกรมกันต่อไป

2 เริ่มเขียนข้อความ

กดปุ่ม + เพิ่ม cell ใหม่ และเลือกให้เป้น Markdown

Jupyter Notebook add cell markdown

ใน cell ช่องใหม่นั้น ให้กรอกคำว่า hello แล้วกดปุ่ม ▶| Run

hello

cell นั้นจะกลายเป็นคำว่า hello (ไม่มี คำว่า In, Out เพราะไม่มี Input, Output เพราะ cell นี้เป็นเพียงข้อความธรรมดา)

ลองแก้ไข cell hello ด้วยการ double click ที่ cell หรือคลิกเลือกที่ cell hello แล้วกดปุ่ม Enter ตอนนี้เราลองใส่ ** ไว้ด้านหน้า และด้านหลังของคำว่า hello เป็น **hello** แล้วกดปุ่ม ▶| Run

**hello**

สำเร็จแล้ว ตอนนี้เราสามารถสร้าง Rich Text Content คำว่า hello จะกลายเป็นตัวหนา เนื่องจาก ** เป็นสัญลักษณ์พิเศษในภาษา Markdown ซึ่งเราจะค่อย ๆ เรียนรู้สัญลักษณ์อื่น ๆ กันต่อไป

Markdown ทำให้เราสามารถแก้ไขเนื้อหา Rich Text ได้ง่าย ๆ ด้วย Text Editor ธรรมดา ๆ โดยเฉพาะมันง่ายกว่าภาษา HTML ที่มีความซับซ้อนเกินไป ต้องปิดเปิด Tag, CSS, etc. จึงเป็นที่นิยมของนักพัฒนาทั่วโลก

3 เริ่มเขียนโปรแกรม

กดปุ่ม + เพิ่ม cell ใหม่ และเช็คดูว่าเลือก Code ไม่ใช่ Markdown

ในช่อง cell ลองกรอกคำว่า print(“hello python”) แล้วกดปุ่ม ▶| Run

 print("hello python")

สำเร็จแล้ว ตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ให้ print คำว่า hello python ออกมาได้

ต่อมาเราจะมาลองเขียนโปรแกรมวน loop ให้ print 3 ครั้ง กรอกโค้ดตามด้านล่างแล้วกดปุ่ม ▶| Run

for i in range(3):
    print("hello loop")

สำเร็จแล้ว ตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ให้วน loop print คำว่า hello loop ออกมากี่ครั้งก็ได้ตามที่เราพอใจ

4 โหมด และคำสั่งพื้นฐานของ Jupyter Notebook

ใน Jupyter Notebook จะมีการทำงานอยู่ 2 โหมดด้วยกัน คือ 1 edit mode และ 2 command mode ใครที่เคยใช้ text editor vi มาก็จะเข้าใจได้ทันที แต่ถ้าไม่เคยใช้ก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก

Edit Mode

Edit Mode คือโหมดสำหรับการแก้ไข ที่เราแก้เนื้อหาใน cell สังเกตแถบข้าง cell จะกลายเป็นสีเขียว ตอนนี้เราจะทำอะไรกับข้อความใน cell นี้ก็ได้

Command Mode

Command Mode คือโหมดสำหรับสั่งงานรวม ๆ ทั้ง notebook เวลากดคีย์บอร์ด ก็จะถือเป็นการกดคีย์ลัด ส่งคำสั่งไปยัง notebook ไม่ได้กดเพื่อแก้ไขข้อความใน cell สังเกตแถบข้าง cell จะกลายเป็นสีฟ้า

เราสามารถสลับระหว่าง 2 โหมดนี้ได้ โดยการกดปุ่ม Esc และ Enter หรือ คลิกที่นอก cell / ใน cell (ถ้าเป็น Markdown ให้ Double Click)

5 คีย์ลัดอื่น ๆ ที่ใช้บ่อย

ใน Command Mode มีคีย์ลัดมากมาย แต่ที่เราใช้กันบ่อย ๆ มีดังนี้

  • Shift + Enter สั่งรัน cell ปัจจุบัน แทนการกดปุ่ม ▶| Run
  • Up Arrow / Down Arrow เลื่อนขึ้น/ลง cell ถัดไป
  • B สร้าง cell ใหม่ แทรกด้านล่าง cell ปัจจุบัน

6 หมายเหตุ

ถ้าเราทำงานอยู่แล้วไฟดับ หรือคอมมีปัญหา งานที่เราทำไว้ก็จะหายไปหมด ถ้าเราไม่ได้ Save ไว้ แต่ Jupyter Notebook ถึงลืม save ก็ไม่เป็นไร เพราะมี autosave ให้ทุก 120 วินาที หรือถ้าต้องการกด save เองก็สามารถ กด S ใน command mode ได้

การเปลี่ยนชื่อ Notebook เมื่อเราสร้าง Notebook ใหม่ จะ default ชื่อเป็น Untitled, Untitled1, Untitled2, 3, 4, etc. เราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ Notebook ได้โดยคลิกที่ชื่อด้านบน แล้วกรอกชื่อที่ต้องการลงไป

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.