สอนวิธี Contribute Open Source Software Project ส่ง Pull Request แก้ Bug บน GitHub Fastai – OSS Contribution ep.2

จาก ep ที่แล้ว ที่เรากำลังจะช่วยแก้ Bug ใน Tensorboard callback บน GitHub ของ fastai ซึ่งเป็น Bug ที่ทำให้ไม่มีการแสดง Embedding ใน Tensorboard เราได้ศึกษา หาข้อมูล สื่อสาร จนได้ไฟเขียวให้จากทีมงานเรียบร้อย ใน ep นี้เราจะมาเริ่มลงมือแก้ไขโค้ดกันจริง ๆ Commit และ Push ไปไว้บน Github ไปจนสร้าง Pull Request (PR) สำหรับให้ทีมงานเข้ามาดึงโค้ดของเราไป Merge รวมกับโค้ดต้นฉบับ ให้คนทั่วไปได้ใช้ ตามขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้น Contribute Open Source Software แก้ Bug ใน Fastai เรื่อง Tensorboard Integration – OSS Contribution ep.1

จากในบทความก่อนหน้า เรื่อง Visualization Deep Neural Network ด้วย Tensorboard ทั้ง 2 Ep (1, 2) ถ้าสังเกตตรง import จะเห็นว่าต่างกัน เนื่องจากใน Official Library ของ fastai มี Bug ทำให้ไม่แสดง Embedding ในแท็ป Projector เป็นเหตุให้เราต้องหา Library ตัวอื่นมาใช้แทน แต่ถ้าเราไม่อยากใช้ Library ภายนอก เนื่องจาก Fast.ai เป็น Open Source Software Project เรามีทางเลือก 2 ทาง 1. คือรอให้ทาง Official เค้าแก้ 2. เราเข้าไป Contribute ช่วยเค้าแก้ ในเคสนี้เราจะลองข้อ 2 เพราะไม่อยากรอ แต่ปัญหาคือเราจะเริ่มต้นอย่างไร