PyThaiNLP คืออะไร Tutorial สอนใช้งาน PyThaiNLP Library NLP ภาษาไทย สำหรับ Python เบื้องต้น – PyThaiNLP ep.1

ใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้ NLP ภาษาไทย กับการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Library NLP ภาษาไทย ที่ดีที่สุดของภาษา Python ในปัจจุบัน คือ PyThaiNLP ที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดสร้างโมเดล Machine Learning ที่จะแก้ปัญหาด้าน NLP ที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

อักษรกรีก คำอ่านภาษาไทย ตัวอักษรภาษากรีก ที่พบบ่อยให้การอ่าน Paper วิชาการ สัญลักษณ์ที่ใช้วงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ในการอ่าน Paper วิชาการ และในการเรียนรู้สูตรคณิตศาสตร์ เราจะพบตัวอักษรกรีก ที่ใช้แทนตัวเลข ตัวแปร เซ็ต ฟังก์ชันต่าง ๆ อยู่เสมอ ถ้าเรารู้จักตัวอักษรภาษากรีก สามารถอ่านออกเสียงตัวหนังสือกรีกทั้ง 24 ตัวได้ จะทำให้เราเข้าใจสูตรเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น