งานทาง NLP อีกงาน ที่เป็นเรื่องพื้นฐานสุด ๆ ที่เราต้องเรียนรู้ ก่อนที่จะเข้าใจ ภาษาใด ๆ คือ Part of Speech ส่วนของคำพูด หรือ คำไหนทำหน้าที่อะไรในประโยค เช่น คำนาม กริยา กรรม

เมื่อได้คำนามมาแล้ว เราจะมาเรียนรู้ Named-Entity Recognition ทำ Named-Entity Tagging ว่าคำ ๆ นี้ เป็น ชื่อสิ่งที่อยู่ในโลกความเป็นจริงหรือไม่ ประเภทอะไร เช่น ชื่อคน สถานที่ องค์กร

Part of Speech คืออะไร

A visual depiction of the various grammatical categories in English under the analysis adopted by the Cambridge Grammar of the English Language. Credit https://en.wikipedia.org/wiki/File:EnglishGrammarCategories.png
A visual depiction of the various grammatical categories in English under the analysis adopted by the Cambridge Grammar of the English Language. Credit https://en.wikipedia.org/wiki/File:EnglishGrammarCategories.png

Part of Speech ส่วนของคำพูด หรือ ประเภทของคำหรือชนิดของคำที่อยู่ในประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction และ interjection

เนื่องจาก ประโยค วลี คำพูด ต่าง ๆ ที่เราใช้สื่อสารกันนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากการนำคำต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ต่างกันในประโยค

Part of Speech Tagging คืออะไร

Part of Speech Tagging คือ การแปะป้ายว่า คำไหน เป็นส่วนไหนของประโยค เช่น Somchai loves you ( Somchai เป็น คำนาม Noun, loves เป็น คำกริยา Verb, you เป็นคำสรรพนาม Pronoun)

Named-Entity Recognition / Named-Entity Tagging คืออะไร

Stanford CoreNLP integrates many of Stanford’s NLP tools, including the part-of-speech (POS) tagger, the named entity recognizer (NER), the parser, the coreference resolution system, sentiment analysis, bootstrapped pattern learning, and the open information extraction tools.   Credit https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/
Stanford CoreNLP integrates many of Stanford’s NLP tools, including the part-of-speech (POS) tagger, the named entity recognizer (NER). Credit https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/

Named-Entity Recognition หรือ Named Entity Tagging คือ กระบวนการในการหาตำแหน่ง และ แปะป้ายชื่อเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเอกสาร เช่น ชื่อคน ชื่อองค์กร สถานที่ ตัวเลข จำนวนเงิน วันเวลา persons, locations, organizations, products, medical codes, time expressions, quantities, monetary values, percentages

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.