สอน Deep Learning สร้างโมเดล Deep Neural Network ประมาณค่า ตำแหน่งหัว Head Pose – Regression ep.1

ในเคสนี้ เราจะสร้างโมเดลแบบ Regression คือ โมเดลที่ Output เป็นค่าต่อเนื่อง หมายถึง ให้ตอบเป็นค่าอะไรก็ได้ ในช่วงที่กำหนด สมมติว่า 0-5 ก็จะเป็นค่าอะไรก็ได้ เช่น 1.555555, 2.3456789, 0.0000000002865, 4.99999999999999 แต่ใน Dataset นี้คือ ตำแหน่งพิกัด x, y ของจุดศูนย์กลางของหัว