วิเคราะห์ทำเล สร้างร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ ด้วย Big Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากร กลุ่มลูกค้า – GeoSpatial ep.6

ใน ep นี้เราจะสมมติตัวเองเป็น Big Data Analyst ของ Starbucks ที่รับมอบหมายงาน ให้หาทำเลที่บริษัทจะก่อสร้าง ร้านกาแฟสาขาพิเศษแบบ Starbucks Reserve Roastery สาขาต่อไป เราจะวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ และข้อมูลประชากร ในแต่ละ County ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาทำเลที่มีศักยภาพเหมาะสม

Enable Notifications    OK No thanks